Sökning: "Jenny Ha Nguyen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jenny Ha Nguyen.

 1. 1. The Impact of Leverage on Return-Volatility Relationship -An Empirical Study of the Nordic Equity Markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jenny Ha Nguyen; [2018-07-04]
  Nyckelord :Risk-return relation; low volatility effect; leverage; volatility; Nordic stock market; Fama-French three factors;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet på recept ur vårdpersonalens perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Bing Ha; Jenny Nguyen; [2017]
  Nyckelord :fysisk aktivitet på recept; sjuksköterska; vårdare; förebyggande vård; motion; vuxna;

  Sammanfattning : Effekter av fysisk aktivitet kan minska olika riskfaktorer för uppkomst av sjukdomar som diabetes typ-2 samt hjärt- och kärlsjukdomar. Det framkommer även att fysisk aktivitet i många fall kan vara ett bättre ingrepp jämfört med läkemedel vid förebyggande och behandlande syfte. LÄS MER

 3. 3. Vietnam - Sweden bilateral trade relations and the driving forces behind them

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jenny Ha Nguyen; Rose Nguyen; [2014-08-15]
  Nyckelord :International Trade; Vietnam-Sweden relation; Cross-border trade; Comparative Advantage; Trade determinants; Heckscher-Ohlin model factor proportion theory ; David Richardo theory; Product life cycle theory;

  Sammanfattning : Trade liberalization and the Vietnamese Government’s attempt to open up the market and integrate it with the global economy has had a great impact on the country’s trade sector. The trades flow between Vietnam and other trading partners including Sweden continues to grow. LÄS MER