Sökning: "Jenny Hagman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jenny Hagman.

 1. 1. Hälsofrämjande ledarskap En fallstudie om mellanchefers möjligheter att främja hälsa hos medarbetare inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jenny Hagman; [2016-06-15]
  Nyckelord :Ledarskap; Mellanchef; Hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Ohälsa på grund av organisatoriska aspekter ökar och allt fler personer som inte tidigare varit sjuka insjuknar idag på grund av psykisk ohälsa orsakat av arbetet. Den psykiska ohälsan har ökat med 70 procent på 5 år och ohälsan är särskilt påtaglig inom offentlig verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av massage av gravida kvinnor som vårdas på sjukhus för graviditetskomplikation, en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Hagman; Caroline Salsborn; [2016-02-03]
  Nyckelord :graviditetskomplikation; vårdas på sjukhus; oro; massage; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor med graviditetskomplikationer som innebär risk för mor och barn vårdas på sjukhus under kortare eller längre tid. Dessa kvinnor upplever ofta stress och oro p.g.a. LÄS MER

 3. 3. Vara delaktig men samtidigt åsidosatt - Upplevelser hos närstående till personer med psykisk ohälsa - en studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sabine Hagman Nielsen; Jenny Larsson; [2015]
  Nyckelord :approach; experience; next of kin; mental illness; bemötande; närstående; psykisk ohälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dag upplever många närstående till personer med psykisk ohälsa svårigheter i att bli delaktiga i den professionella vården. Närstående beskriver vårdpersonalen som ointresserade av att möta personer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Psykologiskt försvar - Vafalls?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jenny Hagman; Maya Sanchez; [2014-06-26]
  Nyckelord :Psykologiskt försvar; Organisationsförändring; Förutsättningar; Tillämpare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER