Sökning: "Jenny Hedrén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Hedrén.

  1. 1. Att coachas tillsammans : En studie om gruppcoachning som avsedd läroprocess

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen; Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Jenny Hedrén; Nina Nyström; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER