Sökning: "Jenny Hellsten"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jenny Hellsten.

 1. 1. Mellan stuprör och hängrännor – Om skillnader i strategers strategier beroende på organisationsstruktur

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jenny Hellsten; [2021-06-11]
  Nyckelord :organisationsstruktur; horisontell specialisering; hierarkisk position; strateger; tjänstepersoner strategier;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att ytterligare öka kunskapen om offentliga tjänstepersoner och vadsom påverkar dem. Det existerar mycket forskning om tjänstepersoner, men uppsatsenfyller en lucka i befintlig forskning genom att explicit studera hur organisationsstrukturpåverkar strateger. LÄS MER

 2. 2. Transnational career agents : A comparative study on international engineering students in Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Jenny Holm; [2016]
  Nyckelord :Globalization; internationalization of higher education; international engineering students; career development; career behaviours; career counselling; boundaryless careers; agency; global careers; Sweden; Globalisering; internationalisering av högre utbildning; internationella ingenjörsstudenter; karriärutveckling; karriärbeteende; karriärvägledning; gränslös karriär; global karriär; drivkraft; Sverige;

  Sammanfattning : The mobility of students has increased dramatically in the past decades which primarily is a consequence of globalization (Ninnes & Hellstén, 2005). Many higher education institutions (HEIs) around the world have responded to the global educational trend by actively recruiting students from abroad, with the incentive of maintaining a competitive position on the global, knowledge-based market (Knight, 2004). LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på psykiatrins premisser – olika företrädares syn på samverkan mellan kommun och landsting

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jenny Hellsten; [2009]
  Nyckelord :psychiatric care; collaboration; cooperation; competence; organization; mentally disabled; psykiatri; samverkan; kompetens; organisation; psykiskt funktionshinder; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the views on collaboration between the municipality (social services) and the psychiatric health care sector. More specifically its aim was to find out how collaboration currently is described by different representatives within the two organizations and to analyze these findings. LÄS MER