Sökning: "Jenny Ho"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jenny Ho.

 1. 1. ”Det finns ju inget svårare än att behöva bryta upp med hela sin familj” : En intervjustudie om hur socialtjänsten och skyddade boenden han- terar ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Allared; Maria Wirén; [2019]
  Nyckelord :Honour-related violence; crimes of honour; sheltered housing; social services; stigmatization; resources; long-term strategies; Hedersrelaterat våld; skyddat boende; socialtjänst; stigmatisering; resurser; långsiktiga strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur socialarbetare inom social- tjänsten och på skyddat boende arbetar med ärenden som innefattar hedersrelaterat våld och förtryck. Följande frågeställningar preciseras; Vilka dilemman beskriver socialarbetare inom socialtjänsten och på skyddat boende finns i arbetet för att stödja hedersutsatta kvinnor? Hur kan arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck förstås i relation till en kritisk praktik? Stu- dien baseras på en kvalitativ ansats i form av intervjuer med totalt sex stycken socialarbetare verksamma inom socialtjänst och på skyddat boende med kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. LÄS MER

 2. 2. Genetic diversity and hardiness in Scots pine from Scandinavia to Russia

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Jenny Olsson; [2019]
  Nyckelord :Pinus sylvestris; recolonization history; genetic diversity; cold hardiness; clinal variation;

  Sammanfattning : The postglacial recolonization of northern Europe supposedly originated from Western Europe and the Russian Plain, however, recent molecular and macrofossil-based investigations suggest that the history may be more complex than previously thought. This study aims to investigate the genetic diversity and population structure of Scots pine from Scandinavia to Russia to re-evaluate its recolonization history, and to examine whether the pattern of spatial genetic diversity has any adaptive significance. LÄS MER

 3. 3. ”It is very important to involve family, especially for mother because baby and mother someway close together.” A qualitative interview study focusing on Vietnamese parents experienced role in the physical therapy treatment for their child with congenital muscular torticollis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Jenny Laitinen; Fanny Sjösten; [2019]
  Nyckelord :Physical therapy; Congenital muscular torticollis; parents; experienced role; involvement.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Introduction The parents involvement in the physical therapy treatment of their child diagnosed with congenital muscular torticollis is crucial for a positive outcome. The parents’ role has been mentioned as valuable in many studies, but there is a lack of studies that solely focus on the parents. LÄS MER

 4. 4. Odysseus irrfärd : Existentiella, psykologiska och religionshistoriska idéer i det homeriska eposet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jenny Ho; [2018]
  Nyckelord :Homeros; Odysseus; Odysséen; Achilleus; Iliaden; grekisk filosofi; grekiskt epos; antiken; antikenstudier; antika Grekland; transhistoriska frågor; nostos; identitet;

  Sammanfattning : This paper compares Odysseus and Achilles from an existential, psychological and religious perspectives in order to understand the Homeric characters and shed light on the importance of, particularly Odysseus, in our postmodern time. It starts by describing the Homeric field of research and the ideas about Odysseus that were common for the ancient Greek philosophers, and continues with the discussion of the topicality, value and advantage in studying the antiquity. LÄS MER

 5. 5. Heme degradation pathway controls inflammation in model of mouse prostatitis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Lisa Vikström; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Acute or chronic inflammation in the prostate is implicated in pathogenesis of benign prostate hyperplasia (BPH) as well as development of prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) and prostate cancer (PCa). Chronic prostatitis (inflammation in the prostate) is associated with high morbidity and negatively impacts life quality. LÄS MER