Sökning: "Jenny Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Jenny Holmberg.

 1. 1. Energideklarationen i två vågor - En byggnadsspecifik jämförelse av energiprestanda konstaterar ett decennium av reducerad energianvändning i svenska flerbostadshus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Jenny von Platten; Carolina Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samling i förskolan - en oföränderlig tradition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lena Nilsson; Jenny Holmberg; [2017]
  Nyckelord :samling; förskola; lärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en djupare förståelse för samlingen i förskolan. Vi har genom vår erfarenhet och praktik observerat att samling är en del av förskolans vardag. Vi har också hört att samlingen har en lång tradition bakom sig och blev nyfikna på vad samlingen då egentligen är. LÄS MER

 3. 3. Den fysiska miljöns betydelse för förskolebarns lek och samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Holmberg Grill; Julia Tolstoy; [2016]
  Nyckelord :Fantasi; fysisk miljö; lek och samspel;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om den fysiska miljöns betydelse för förskolebarns lek och samspel. Syftet är att belysa möjligheter eller begränsningar för barns lek och samspel i deras fysiska miljö på förskolan. LÄS MER

 4. 4. Tvåinstansjäv : om domstolars tillämpning av rättsregeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Holmberg Jenny; [2013]
  Nyckelord :Offentlig rätt Jäv Tvåinstansjäv Europakonvention artikel 6;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att vara i mötet med den som är rädd : en empirisk studie om hur rädsla kan lindras i vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Kristina Holm; Jenny Holmberg; [2013]
  Nyckelord :Fear; Phenomena; Ease; Sensibility; Nursing; Rädsla; Fenomen; Lindra; Känslighet; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom sjukvården uppstår det ständigt situationer där patienters rädsla hamnar i fokus och vårdpersonalens förmåga att lindra rädsla behöver förbättras. Genom att ha en förståelse för fenomenet rädsla skapas goda förutsättningar för att kunna lindra rädslan. LÄS MER