Sökning: "Jenny Holmquist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jenny Holmquist.

 1. 1. Byggcykel eller cykeltur? : En studie av byggcykelteorins tillämpbarhet på 1900-talets Sverige

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jenny Holmquist; [2018]
  Nyckelord :Byggcykler; ekonomisk historia; inkomster; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : I denna b-uppsats testas Lennart Schöns byggcykelteori genom att löneinkomster för arbetare inom byggnadsindustrin jämförs med träindustriarbetares och järn- stål- och kopparverksarbetares löneinkomster. Antagandet för uppsatsen är att om byggcykelteorin stämmer så kommer den reala löneutvecklingen följa ett cykliskt mönster som sträcker sig över en 20-årsperiod. LÄS MER

 2. 2. Hela Sverige ska leva - varför då? : En analys av fördelningspolitik i landsbygdsfrågor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Holmquist; [2018]
  Nyckelord :statsvetenskap; landsbygd; omfördelningspolitik;

  Sammanfattning : In this thesis I look at redistributive politics within the context of rural politics. The aim of the thesis is to see how we can look at politicians views on redistributive politics by studying what they say in other questions. LÄS MER

 3. 3. Konceptutveckling för lampdesign : The developing concept of lamps

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetFakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskapKarlstads universitet

  Författare :Jenny Jansson; Maria Madsen; [2008]
  Nyckelord :Lampdesign;

  Sammanfattning : AbstractThis thesis was conducted by Jenny Jansson and Maria Madsen, students at the Faculty ofTechnology and Science and the Innovation and Design Engineer programme at KarlstadUniversity, during the spring 2008. The thesis covers 22,5hp for each student. LÄS MER

 4. 4. Terapival vid behandling av lunginflammation hos kalv : en enkätundersökning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jenny Holmquist; [2006]
  Nyckelord :terapival; lunginflammation; kalv; enzootisk pneumoni;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the kind of treatment strategies used by Swedish Veterinarians with cattle practice when treating calves with symptoms of pneumonia. A questionnaire, consisting of seven questions, was sent to one hundred veterinarians who have had practice with cattle and are employed by the Swedish Board of Agriculture. LÄS MER