Sökning: "Jenny Holmquist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jenny Holmquist.

 1. 1. Enhet eller mångfald? : En dekonstruktion av samernas bibliotek bibliotekskatalog

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Jenny Holmquist; [2020]
  Nyckelord :Knowledge organization; classification systems; deconstruction; domain analysis; The Saami Library; traditional knowledge; indigenous knowledge; indigenous knowledge organization; kunskapsorganisation; klassifikationssystem; dekonstruktion; domänanalys; Samernas bibliotek; traditionell kunskap; indigenous knowledge; indigenous knowledge organization.;

  Sammanfattning : Introduction. This thesis is set in the field of critical knowledge organization and indigenous knowledge organi- zation. Building on the theory of domain analysis I chose the Saami Library in Sweden as the domain for this thesis. LÄS MER

 2. 2. Byggcykel eller cykeltur? : En studie av byggcykelteorins tillämpbarhet på 1900-talets Sverige

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jenny Holmquist; [2018]
  Nyckelord :Byggcykler; ekonomisk historia; inkomster; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : I denna b-uppsats testas Lennart Schöns byggcykelteori genom att löneinkomster för arbetare inom byggnadsindustrin jämförs med träindustriarbetares och järn- stål- och kopparverksarbetares löneinkomster. Antagandet för uppsatsen är att om byggcykelteorin stämmer så kommer den reala löneutvecklingen följa ett cykliskt mönster som sträcker sig över en 20-årsperiod. LÄS MER

 3. 3. Hela Sverige ska leva - varför då? : En analys av fördelningspolitik i landsbygdsfrågor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Holmquist; [2018]
  Nyckelord :statsvetenskap; landsbygd; omfördelningspolitik;

  Sammanfattning : In this thesis I look at redistributive politics within the context of rural politics. The aim of the thesis is to see how we can look at politicians views on redistributive politics by studying what they say in other questions. LÄS MER

 4. 4. Tyst i klassen? – Bakgrundsmusik som pedagogiskt verktyg vid arbete med matematik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Krantz; Emma Holmquist; [2011]
  Nyckelord :Bakgrundsbrus; musiklyssningsvana; responstid RT ;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Flera studier har gjorts angående musikens påverkan på vår koncentrationsförmåga ochprestation, till exempel om Mozarteffekten. Vi har tagit vår utgångspunkt i Söderlund och Sikströms studier påpersoner med koncentrationssvårigheter och ADHD, där musik påvisats förbättra koncentrationen hos nämndagrupp. LÄS MER

 5. 5. Konceptutveckling för lampdesign : The developing concept of lamps

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetFakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskapKarlstads universitet

  Författare :Jenny Jansson; Maria Madsen; [2008]
  Nyckelord :Lampdesign;

  Sammanfattning : AbstractThis thesis was conducted by Jenny Jansson and Maria Madsen, students at the Faculty ofTechnology and Science and the Innovation and Design Engineer programme at KarlstadUniversity, during the spring 2008. The thesis covers 22,5hp for each student. LÄS MER