Sökning: "Jenny Johnson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Jenny Johnson.

 1. 1. Samverkansnätverk: Uppfyller samverkansnätverken i praktiken regeringens ambition?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jenny Johnson; [2021-01-29]
  Nyckelord :samverkansnätverk; styrmedel; collaborative governance; interactive governance; miljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att med hjälp av teori inom samverkansnätverk undersöka två nätverk inom miljöområdet för att se vilken funktion de enligt regeringens direktiv är tänkt att inneha och vilken funktion de fyller i praktiken idag.Teori:samverkansnätverk, collaborative governance, interactive governance, styrmedel, miljöMetod:Analysverktyget som använts är kvalitativ innehållsanalys genom att applicera teorier om samverkansnätverk på datamaterial från intervjuer, utvärderingar om nätverken, regeringsdirektiv och material från hemsidor. LÄS MER

 2. 2. In other words : Metaphorical concepts in translation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jenny Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :conceptual metaphors; translation; foreignisation; text functions;

  Sammanfattning : Awareness of metaphors brings awareness to how language is structured in a text. This study, based on Lakoff & Johnson’s theory of conceptual metaphors, will discuss the different types of metaphorical concepts found in the source text and target text during the translation of two articles by the author Mohsin Hamid. LÄS MER

 3. 3. Vilken roll spelar hållbar utveckling för Löfbergs som företag?: En kvalitativ tematisk analys med hermeneutisk utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jenny Johnson; [2016-04-08]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; CSR; NGO; multilaterala samarbeten; Löfbergs; Fairtrade; ISO;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har sedan publiceringen av Brundtlandrapporten år 1987 diskuterats flitigt och varit aktuellt på agendan (Death, 2010, s. 36). LÄS MER

 4. 4. North vs. South : En litterär studie av den sociala geografin i 1800-talets England

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Jenny Johnson Johnen; [2014]
  Nyckelord :klassresa; klass; raymond williams; bourdieu; industriella revolutionen; north and south; marxistisk litteraturteori; elizabeth gaskell; viktorianska författare; viktorianska perioden; charles dickens; klasskamp; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : North and South är en socialrealistisk roman av Elizabeth C. Gaskell som undersöker klassdistinktionen mellan arbetstagare och kapitalägare. LÄS MER

 5. 5. "Att stänga av ett modersmål är som att kapa av tungan" – Lärares och elevers tankar kring bruket av modersmål i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Jenny Nilsson; [2013-06-25]
  Nyckelord :modersmål; attityder; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråkHT 2013Handledare: Rakel Johnson.... LÄS MER