Sökning: "Jenny Kihlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Kihlström.

  1. 1.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Jenny Kihlström; Kristin Nordström; [2008]
    Nyckelord :Personal qualities; work advertisement; one-way-communication; communication problems and interpretation.; Personliga egenskaper; platsannons; envägskommunikation; kommunikationsproblem och tolkning.;

    Sammanfattning : I dagens arbetsliv verkar det, överlag, som att det ställs höga krav på personliga egenskaper. Det som bestämmer vilka egenskaper som tas med i en platsannons är vilka personliga krav tjänsten fordrar för att en anpassning till arbetsgruppen ska vara möjlig. LÄS MER