Sökning: "Jenny Klevås"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Klevås.

 1. 1. Evaluating Packaging Logistics Development at IKEA for Improvements in Product and Packaging Development

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Håkan Dahlborg; Carina Johnsson; [2006]
  Nyckelord :Packaging Scorecard; packaging logistics; logistics; packaging; supply chain; packaging evaluation; method; Technological sciences; Teknik; Production technology; Produktionsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Evaluating packaging logistics performance at IKEA for improvements in product and packaging development Authors: Håkan Dahlborg and Carina Johnsson Supervisors: Jenny Klevås ? Division of Packaging Logistics, Department of Design Sciences, Lund Institute of Technology, Lund Caroline Bramklev ? Division of Packaging Logistics, Department of Design Sciences, Lund Institute of Technology, Lund Mattias Eriksson ? Packaging Concepts, IKEA of Sweden, Älmhult Purpose: There are two purposes of this master thesis. The first is to develop a method for evaluating different packaging solutions from a logistical Supply Chain perspective. LÄS MER

 2. 2. Kylkedjan för livsmedel - en kartläggning av den svenska distributionen med fokus på temperaturbrister

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Jenny Klevås; Magnus Karlberg; [2002]
  Nyckelord :Kylkedja; Livsmedel; Distribution; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Projektets syfte är att kartlägga den kylda livsmedelsdistributionen från producent fram till butik och belysa framförallt de temperaturrelaterade brister som den är behäftad med. Kylda livsmedel är beroende av att vistas i och hålla rätt temperatur. Detta för att önskad så stor del som möjligt av livsmedelskvaliteten ska bevaras. LÄS MER