Sökning: "Jenny Kraftling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Kraftling.

  1. 1. VET HUT! : Om möjligheter och begränsningar med ämnesövergripande tematisk undervisning för Hållbar Utveckling

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

    Författare :Jenny Kraftling; Johanna Nordqvist; [2008]
    Nyckelord :ESD; education for sustainable development; environmental citizens; HUT; hållbar utveckling i undervisning; ämnesövergripande undervisning; tematisk undervisning; sociokulturellt lärande;

    Sammanfattning : VET HUT!Om möjligheter och begränsningar med ämnesövergripande tematisk undervisning för hållbar utvecklingEducation for Sustainable DevelopmentPossibilities and limitations with thematic interdisciplinary education for Sustainable Development.Antal sidor: 39Att gå från abstrakta ord till konkret handling, när det gäller realiseringen av hållbar utveckling, är en högprioriterad uppgift i dagens och framtidens globala samhälle. LÄS MER