Sökning: "Jenny Kung"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Kung.

  1. 1. I klorna på kung alkohol : En självbiografisk studie om den alkoholberoendes livsvärld

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Jenny Gren; Martina Söder; [2010]
    Nyckelord :Alkohol; beroende; livsvärld; självbiografi;

    Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende skapar stor makt över en människas liv och kan beskrivas som en ond accelererande spiral. Smärtsamma känslor dövas med alkohol men ger på sikt ett ökat lidande och personen kan inte längre kontrollera sin situation. LÄS MER