Sökning: "Jenny Larsson Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Jenny Larsson Larsson.

 1. 1. Understanding state repression in the light of gender equality : Exploring under which conditions states use violent repression toward violent and nonviolent dissent

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :Gender equality; repression; dissent;

  Sammanfattning : States respond to dissent with repressive means to stay in power. However, there are observed variations in how violently this repressive behavior actually is. LÄS MER

 2. 2. Sex förskollärares arbete med barn som har kommunikativa funktionsnedsättningar - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Molin; Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :strategier; kommunikation; förskollärares arbete; kommunikativa funktionsnedsättningar; förskola; förskolebarn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Undersökningen har strävat efter att besvara undersökningsfrågan ”Vad har förskollärare för strategier för att inkludera barn med kommunikativa funktionsnedsättningar?”. Allt fler barn i förskolan har kommunikativa funktionsnedsättningar, såsom en fastställd diagnos, annat modersmål eller är sen i talutvecklingen av andra orsaker. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Söndrumshallen

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jenny Blom; Anna Larsson; Karl-Magnus Larsson; Elin Ranudd; [2018]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering BTR; Söndrumshallen; idrottshall; Halmstad; två-zonsmodell; Argos; utrymning; Simulex; personsäkerhet; riskanalys; kritiska förhållanden; människors beteende vid brand; brandskydd Fire safety evaluation; BTR; sports center; two-zone model; evacuation; occupants´ safety; risk analysis; critical conditions; human behaviour in fire; fire protection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport är framtagen som en del av kursen Brandteknisk riskvärdering (VBRN70), som ges vid Lunds Tekniska Högskola. Objektet är en idrottshall i Halmstad, kallad Söndrumshallen. LÄS MER

 4. 4. Interna flödesprocesser : En fallstudie av LKAB Malmbergets process för hantering av arbetskläder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Danielsson; Johanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Lagerstyrning; Interna processer; Optimering; Informationsdelning; RFID;

  Sammanfattning : På dagens allt mer konkurrensutsatta marknad har det blivit allt viktigare för företag att effektivisera hela sina försörjningskedjor. Detta eftersom det är dessa som tävlar mot varandra snarare än konkurrens mellan enskilda företag. LÄS MER

 5. 5. (Fu)turistiska upplevelser : En studie om upplevelseaktiviteter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Jonatan Grinde; Jenny Larsson-Stålarm; [2018]
  Nyckelord :Experience Activity; Motivation; Co-creation; Tourism Industry; Escape Room; Upplevelseaktivitet; Motivation; Samskapande; Besöksnäring; Escape Room;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka faktorer en upplevelseaktivitet behöver innehålla för att ha potential som en turistisk aktivitet. Metod: Denna studie har genomförts genom kvalitativ metod där Interpretativ fenomenologisk analys utgjort arbetssättet, med intervjuer som grund. LÄS MER