Sökning: "Jenny Larsson Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Jenny Larsson Larsson.

 1. 1. Vi finns bara där och lever men på riktigt är vi onödiga : En studie om elevers möjligheter att reflektera över livsfrågor i svenskämnets litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Larsson; [2020]
  Nyckelord :didaktisk potential; litteraturundervisning; dystopisk litteratur; livsfrågor;

  Sammanfattning : Undersökningen består av en fallstudie av ett tematiskt arbete med den dystopiska genren på en högstadieskola i åk 8 och 9 samt en kvalitativ innehållsanalys av elevtexter som producerades under arbetsområdet. Resultatet analyserades med utgångspunkt i de teoretiska perspektiven receptionsteori och främmandegöring. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad i mötet med patienter med psykisk ohälsa på en akutmottagning: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna-Cecilia Larsson; Jenny Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Emergency care; literature review; mental illness; nurses experience and nursing care.; Akutvård; litteraturöversikt; omvårdnad; psykisk ohälsa och sjuksköterskors erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen personer med psykisk ohälsa ökar bland hela jordens befolkning. På en akutmottagning möter sjuksköterskor dagligen många patienter med olika sjukdomar, kravet på kompetensen är därför hög. Fokus ligger oftast på akuta somatiska sjukdomar vilket gör att patienter med psykisk ohälsa hamnar i skymundan. LÄS MER

 3. 3. Learning vocabulary in English as a foreign language through the computer game Rebuild 2 : An experiment with adult learners at a university in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jenny Larsson; [2020]
  Nyckelord :adult learners; computer games; education; game-based learning; vocabulary learning;

  Sammanfattning : Playing computer games in English affects one’s vocabulary size, and thus this project’s aim was to examine how the strategy and turn-based computer game Rebuild 2 can affect adult learners’ vocabulary acquisition according to their perceptions. This project also examined what effects note-taking has on vocabulary learning while playing the game. LÄS MER

 4. 4. Är det cringe att flossa? : En studie om det finns tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors kännedom om och användning av 24 engelska lånord i det svenska språket.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Larsson; [2020]
  Nyckelord :Engelska lånord; lånord; direktlån; översättningslån; betydelselån; nyordslistorna; Institutet för språk och folkminnen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors kännedom om och användning av 24 utvalda engelska lånord hämtade från nyordslistorna åren 2010–2019. Kvantitativa och kvalitativa metoder har med hjälp av en enkätundersökning använts för att få informanter att svara på om de har kännedom om dessa engelska lånord och i så fall ange användningsfrekvensen samt i vilket sammanhang orden används. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse av hopp- och dressyrhästens arbetsmängd med hjälp av applikationen Equilab

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Jenny Gustafsson; Matilda Larsson; [2020]
  Nyckelord :equine; exercise physiology; workload; showjumping; dressage;

  Sammanfattning : A comparison of workload between showjumpers and dressagehorses through the application Equilab. Horse owners and riders put a lot of time and effort how to train and feed the horse so it can perform as well as they want it to. How to feed the horse is easy to calculate and there are instructions for this that many use today. LÄS MER