Sökning: "Jenny Lenhammar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Lenhammar.

 1. 1. NÄR EN STORLEK INTE PASSAR ALLA En kvalitativ studie om hur olika personligheter hos användare påverkar utvecklingen av gamification

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Isabellé Bellarp; Jenny Lenhammar; [2020-09-03]
  Nyckelord :Gamification; Individanpassad gamification; Användartyper; HEXAD user types; Utveckling; Spelelement;

  Sammanfattning : Gamification är ett begrepp som syftar till att använda element från spelvärlden i helt andra sammanhang i syfte att ändra ett visst beteende samt skapa motivation och engagemang. Det finns ett ökande intresse inom organisationer att använda gamification i syfte att påverka sina medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Etik och censur inom internetfiltrering : En forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Jenny Lenhammar; Lars Wikman; [2012]
  Nyckelord :Censur; Pornografi; Etik; Teknik; Filtrering; Forskningsöversikt;

  Sammanfattning : This paper is a research review in the realm of censorship systems andfiltering systems. It applies ethical considerations to the creation of censorshipsystems bringing forward discussion on the ethics of technology with thepurpose of limiting access to information. LÄS MER