Sökning: "Jenny Lilja"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jenny Lilja.

 1. 1. Vi vill ha sex! - En jämförande studie kring privata bolags försök med sex timmars arbetsdag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jenny Lilja; Andres Monar; [2018-06-08]
  Nyckelord :Arbetstidsförkortning; Sex timmars arbetsdag; Work Life Balance;

  Sammanfattning : Work is a way for people to socialize and find purpose in life. For many, however, it is at thesame time a source of stress and anxiety. The absence due to psychosocial health problems inSweden is increasing (Regeringen, 2015) and many find it hard to manage the balance in lifewith full-time job, family, and leisure life. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans känslor och upplevelser av att vårda barn och ungdomar i åldern 11-18 år med ätstörningar : En empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Jenny Lilja; Annica Lindholm; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att få en inblick i sjuksköterskans egna känslor och upplevelser i yrket av att vårda barn och ungdomar med ätstörningar.Metod: Studien genomfördes genom individuella semistrukturerade intervjuer, med sju stycken sjuksköterskor som arbetade på öppenvårdsmottagningar för barn och ungdomar med ätstörningar. LÄS MER

 3. 3. Diabetes typ 2 och smärta hos kvinnor och män, 60 år och äldre i Karlskrona kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Ann Lilja Fast; Jenny Rickardsson Powis; [2010]
  Nyckelord :Diabetes; egenvård; smärta; SNAC-B; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk smärta är vanligt hos personer med diabetes typ 2. Smärtan varierar i intensitet och är oftare närvarande hos kvinnor än hos män. Närvaro av smärta påverkar egenvården vid diabetes typ 2 negativt, vilket torde medföra en sämre skött diabetes typ 2. LÄS MER

 4. 4. Olika perspektiv på barn med neuropsykiatriska störningar/ barn i behov av särskilt stöd. : En jämförande studie av den allmänna kurslitteraturen på lärar- respektive läkarutbildningen.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Caroline Ledel; Jenny Lilja; [2008]
  Nyckelord :Textanalys; Specialpedagogik; Neuropsykiatriska störningar; Barn i behov av särskilt stöd; Diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva hur skillnaderna i det pedagogiska och det medicinska perspektivet konstrueras i kurslitteraturen för blivande lärare och läkare, samt hur barn med uppmärksamhetsstörningar konstrueras i litteraturen. Metoden i denna studie baseras på textanalys. LÄS MER

 5. 5. Barn som utsätts för bristande omsorg i hemmet och skolans ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Josefina Karlsson; Jenny Lilja; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER