Sökning: "Jenny Lindén"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Jenny Lindén.

 1. 1. The Sky is the Limit - En studie av vertikal förtätning och dess projektpåverkande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Johanna Malmberg; Jenny Lindén; [2017]
  Nyckelord :vertikal förtätning; förtätning; påbyggnad; bostadsutveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige präglas idag av en stark urbaniseringstrend, där inflyttning främst sker till våra tre storstadsregioner. Ett problem som försvårar urbaniseringen är att utbudet av bostäder inte möter den stora efterfrågan som uppstått. Byggbar mark i centrala lägen betraktas dessutom ofta som fullt ianspråktagen. LÄS MER

 2. 2. Ansvar för barn i moderna familjekonstellationer : föräldrar, vårdnadshavare och "omvårdnadshavare"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen; Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Lindén; Linnea Järnåsen; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ingen teknik utan tanke! : Användning av digitala verktyg i förskolan för ett effektivt lärande.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rihab Haidar; Jenny Lindén; [2017]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; IKT; språkutveckling;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle där teknologi och digitala medier utvecklats och i och med dettillgänglig för barn redan vid tidig ålder. Rådande teknikutveckling har gjort att mångaförskolor har börjat använda sig av den nya tekniken. Surfplattor benämns i denna miljölärplattor. LÄS MER

 4. 4. Elevers upplevelser och erfarenheter av skolmatematiken – en studie om att vara i matematiksvårigheter och att inte nå kunskapskraven i ämnet matematik i åk 9 utifrån ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Lodin; Anette Lindén; [2017]
  Nyckelord :elevperspektiv; matematiksvårigheter; matematikängslan; motivation; självbild;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barns uppfattning av tid : – En kvalitativ litteraturstudie om tidsuppfattning hos barn i de yngre åldrarna

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jenny Lindén; Alida Carlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en strukturerad litteraturstudie som baseras på tidigare forskning samt vetenskapliga artiklar. Vårt syfte är att genom våra fyra frågeställningar ta reda på hur utvecklingen av tidsuppfattning sker i de yngre åldrarna samt hur barn förstår historisk tid. LÄS MER