Sökning: "Jenny Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Jenny Lindberg.

 1. 1. Flerspråkighet i klassrummet utifrån ett lärarperspektiv : Lärares attityder till och praktiska tillämpning av flerspråkighet i klassrumskontext

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Jenny Svensson Nordell; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; attityder; lärarperspektiv; brist resursperspektiv; identitet; translanguaging;

  Sammanfattning : Andraspråksundervisningen och samhället i stort har präglats av en enspråkig norm (Ortega, 2013). Det har funnits en oro för att modersmålet stör andraspråksinlärningen och att språk därför bör hållas isär (Lindberg, 2002). LÄS MER

 2. 2. Digitala läromedel för adderat lärande En studie om hur digitala lärverktyg används i matematikundervisningen på lågstadiet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofie Lindberg; Jenny Stenslund; [2016-10-14]
  Nyckelord :Digitala läromedel; Matematik; Lågstadiet; Digitalisering; Informationsteknologi;

  Sammanfattning : The digitalizaton of society has influenced society through the fact that IT today is anatural part of peoples lives. It has resulted in a change where IT is a part of thecurriculum in our school system. Through the implementing of more IT in our schoolsthe significance of well designed educational software has increased, alongside with thedemand. LÄS MER

 3. 3. Withholding information from patients regarding do-not-resuscitate (DNR) decisions - a moral evaluation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jenny Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Withholding of information; DNR; decision; self-determination;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Babblarna som språkmaterial : En intervjustudie om att använda Babblarna som ett material för att stödja de yngsta barnens språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jessica Åberg; Jenny Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Babblarna; förskola; språkmaterial; språkutveckling;

  Sammanfattning : I denna studie redogörs för hur några förskolepedagoger arbetar med språkmaterialet Babblarna utifrån deras mål att främja barns språkliga utveckling. Babblarna är ett material som bygger på att användas i barngrupp och som då blir som social aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Landshövdingarna och länsresidensen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Sebastian Lindberg; Linda Myrin; [2014-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige råder fortfarande boplikt för landshövdingar, vilken avskaffats i alla andra nordiska länder. Den innebär att landshövdingar är tvungna att bo i de fastigheter som anvisas dem av regeringen, vilket i 20 fall av 21 är länsresidens. En förmån på pappret som kan bli kostsam i praktiken. LÄS MER