Sökning: "Jenny Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Jenny Lindgren.

 1. 1. ... det var aldrig så att de antog att det var min mamma. : internationellt adopterades erfarenheter kring utanförskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Renlund; Jenny Lindgren Andersson; [2020]
  Nyckelord :Internationell adoption; adoption; utanförskap; stöd; mellanförskap; stigma; stämplingsteorin; symbolisk interaktionism; spegeljaget; kulturell identitet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att studera en grupp adopterades egna erfarenheter av utanförskap samt att studera deras erfarenhet av stöd i detta utanförskap. Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer från sex personer som är internationellt adopterade från Colombia som alla vuxit upp i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Att förändra ett beteende hos användare av en välgörenhetsapplikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Julia Gardholm; Jenny Lindgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to explore if an app design, based on community-aspects that serves to create motivation, and notifications as triggers, can create a changed behaviour of users in a charity app. The changed behaviour concerns getting users to continuously return to the app. LÄS MER

 3. 3. Hö eller ensilage till kalvar under mjölkperioden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jenny Lindgren; [2019]
  Nyckelord :grovfoder; konserveringsmetod; foderkonsumtion; beteende; tillväxt;

  Sammanfattning : Av tradition har många hellre utfodrat fint hö än ensilage till den unga kalven i tron att ensilage ger kalven magproblem och diarré. Syftet med denna studie var att undersöka hur vallfodrets konserveringsmetod, torkning eller ensilering, påverkar kalvarnas foderkonsumtion, tillväxt och beteende. LÄS MER

 4. 4. Framställningen av ett perfekt liv : En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på unga kvinnors identitet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; självbild; identitet; intryckstyrning;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to increase the knowledge of how young women between the ages of 20 and 25 experience their use of social media. The problem formulation is based on social media being able to influence the self-image of young women. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska och virtuella handelsplatsen i samspel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jenny Lindgren; Julia Gardholm; [2019]
  Nyckelord :fysisk handelsplats; virtuell handelsplats; uppfattad risk; bekvämlighet; genus;

  Sammanfattning : Idag är det vanligt förekommande att konsumenter genomför köp på internet, vilket i många fall kan ersätta köp i fysisk butik. Hur intresset för e-handeln utvecklas återstår att se men idag finns det fortfarande en efterfrågan på fysiska butiker. LÄS MER