Sökning: "Jenny Lundin"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Jenny Lundin.

 1. 1. Yngre kvinnors upplevelser av Anorexia Nervosa : En kvalitativ studie passerat på patografier

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emilia Lundin; Jenny Thomasson; [2017]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; lidande; livsvärld; välbefinnande och yngre kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia Nervosa (AN) är en viljestyrd viktnedgång bland kvinnor som upplever sig vara för tjocka och därför vill gå ner i vikt. Yngre kvinnor som insjuknar i AN är i regel mellan 12–25 år och har en överdriven rädsla för att gå upp i vikt och har därför ett onormalt förhållningssätt till kost och fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Roof mounted PV system : Navigating implementation prerequisites for property with certain requirements

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Samuel Forsberg; Simon Svahn; Hanne Lundin Wallengren; Jenny Wikström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to evaluate the potential of a PV installation for the Swedish real estate company Specialfastigheter. The main objective with such an implementation is that the state-owned company aims to decrease their carbon footprint. LÄS MER

 3. 3. Historisk empatisk förmåga i praktiken : En kvalitativ undersökning om hur elever i årskurs ett resonerar kring historia.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jenny Lundin; [2015]
  Nyckelord :Historisk empati; kontext; historisk skönlitteratur; historieundervisning; reception; historiedidaktik; grundskolans lägre åldrar;

  Sammanfattning : I denna studie presenteras en undersökning om hur elever i årskurs 1 kan utveckla historisk empati genom användandet av historisk skönlitteratur i historieundervisningen. Genom en effektstudie med deduktiv ansats har empiriskt material samlats in genom intervju med elever i grupp och individuellt. LÄS MER

 4. 4. Förankra utan att kasta ankar : En uppsats om organiserandets betydelse i projektorganisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jenny Lundin; Sara Persson; [2015]
  Nyckelord :Project; project organisations; organisation; coordination; hierarchy; legitimacy; anchoring; Projekt; projektorganisationer; organisering; samordning; hierarki; legitimitet; förankring.;

  Sammanfattning : I denna fallstudie skapas förståelse för projektorganisationers organisering. Detta har gjorts genom att inledningsvis beskriva den organisatoriska utvecklingen, där byråkrati och postbyråkrati präglar introduktionen. LÄS MER

 5. 5. Historisk empati i svensk historiedidaktisk forskning. : En systematisk litteraturstudie om begreppet historisk empati.

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Jenny Lundin; [2015]
  Nyckelord :historical empathy; historisk empati; historiedidaktik; kategorier;

  Sammanfattning : Intresset för historiedidaktik ledde mig till Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i historia där begreppet historisk empati återkom i relevanta sammanhang utan en närmare definiering. Jag bestämde mig för att ta reda på det vilket ledde till att syftet blev att se hur svensk historiedidaktisk forskning definierar begreppet historisk empati samt vad som aktiverar och utvecklar begreppet historisk empati enligt nationell forskning. LÄS MER