Sökning: "Jenny Malmborg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Malmborg.

 1. 1. FEMINISM AND ELIZABETH A Comparison Between Elizabeth Bennet and Secondary Characters in Jane Austen’s Pride and Prejudice

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jenny Malmborg; [2020-09-22]
  Nyckelord :feminism; women in literature;

  Sammanfattning : While feminism in Pride and Prejudice has been a subject for discussion for many decades, in this essay I aim to show how Elizabeth Bennet’s feminism is shown through the comparison with three secondary characters. This essay will examine the characters with the help of a narratological approach that shows what main trait the characters have and how this is used to explain them further concerning feminism and Elizabeth. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier och musikfestivaler : En kvantitativ och jämförande studie om skillnaden mellan män och kvinnors användande av musikfestivaler's konton på sociala medier sett från ett marknadsföringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jenny Claurentzius; Fanny Malmborg; Sofie Svedin; [2017]
  Nyckelord :marketing; social media; music festival; gender difference; trademark; marknadsföring; sociala medier; musikfestival; genusskillnad; varumärke;

  Sammanfattning : Titel: Sociala medier och musikfestivaler - En kvantitativ och jämförande studie om skillnaden mellan män och kvinnors användande av musikfestivaler`s konton på sociala medier sett från ett marknadsföringsperspektiv. Författare: Jenny Claurentzius, Fanny Malmborg och Sofie Svedin Handledare: Thomas Michel Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola  Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng  Syfte: Att öka förståelsen för de skillnader som finns mellan män och kvinnors användande av de konton som musikfestivaler innehar på sociala medier. LÄS MER