Sökning: "Jenny Molander"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jenny Molander.

 1. 1. Språkutveckling i förskolan : En studie om förskollärares arbete med barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Hultman; Martina Molander; [2018]
  Nyckelord :Språkutveckling; samspel; förutsättningar; kvalitet;

  Sammanfattning : Den här studien genomfördes med avsikt att undersöka vilka arbetssätt förskollärare använder för att gynna barns språkutveckling i förskoleverksamheten och vad som påverkar deras arbete. Nio stycken intervjuer med verksamma förskollärare genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Att hålla sig strategisk till könsnormer : Barn gör inte som vi säger barn gör som vi gör!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Molander; [2015]
  Nyckelord :Gender; Norm criticism; equal treatment; gender equality; gender neutrality; Genus; normkritik; likabehandling; jämställdhetsarbete; könsneutralitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how genders are made within the gender neutral discourse in the preschools equality treatment area. The study is based on critcal literature studies influed by discourse analysis and hermeneuitcs. It also relies on intervjues with two preschool teachers. LÄS MER

 3. 3. Instagrams påverkan på resekonsumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Mathilda Olsson; Jenny Molander; [2015]
  Nyckelord :Instagram; social media; pictures; tourism; consumption; buyer decision process Instagram; sociala medier; bilder; turism; konsumtion; beslutsprocessen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: This paper deals with the impact Instagram has on consumers travel consumption. The aim of this paper is to analyse and create a deeper insight into how students travel consumption are affected by the pictures published on Instagram and how they are expressed. LÄS MER

 4. 4. EARNINGS MANAGEMENT : En studie om förekomsten av resultatmanipulering i svenska börsföretag före och efter införandet av IFRS/IAS

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jenny Granholm; Erica Holmberg; Sara Molander; [2011]
  Nyckelord :Earnings management; discretionary accruals; Jones-model; IFRS IAS; Earnings management; resultatmanipulering; godtyckliga periodiseringar; Jones-modellen; IFRS IAS;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på effekten av IFRS/IAS på earnings management. Huvudsyftet är att identifiera earnings management före och efter införandet av IFRS/IAS för att klargöra om de internationella redovisningsstandarderna har påverkat förekomsten av resultatmanipulering inom svenska börsbolag. Perioden som studeras är åren 2002-2008. LÄS MER