Sökning: "Jenny Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden Jenny Nilsson.

 1. 1. Mapping interlinkages between energy projects and the SDGs : Implementing and evaluating the Sustainable Development Goals Impact Assessment Framework for Energy Projects

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Clara Myhrman Nilsson; Jenny Hansson; [2020]
  Nyckelord :Trade-off; synergy; interlinkage; SDG; energy project; Avvägning; synergi; koppling; globala mål; energiprojekt;

  Sammanfattning : Ever since the middle of the 20th century there has been an increasing demand of energy. This increased energy consumption entails the need for new energy projects in both developed and developing countries. This thesis aims to map the impact an energy project has regarding the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs). LÄS MER

 2. 2. Källspårning och åtgärdstekniker för PFAS från återvinningsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jenny Nilsson; [2020]
  Nyckelord :PFAS; sources; treatment; recycling plant; sampling;

  Sammanfattning : SÖRAB:s återvinningsanläggning (ÅVA) i Hagby hanterar olika typer av avfall som t.ex. bygg- och rivningsavfall, textilier, grovavfall från hushåll, trädgårds-, elavfall samt farligt avfall. Vatten från behandlings- och lagringsytorna samlas upp, provtas och renas i anläggningens vattenreningsanläggning. LÄS MER

 3. 3. Maskulinitetsnormer påverkar mäns uttag av föräldraledighet. Vill vi ha förändring gällande jämställdhet måste vi tänka på vad som händer genom vår interaktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andrea Nilsson; Jenny Ruther; [2020]
  Nyckelord :Fatherhood; Gender; The generalized other; Hegemonic masculinity; Interaction; Parenthood;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att lyfta fram pappors beskrivningar av att vara förälder utifrån deras förväntningar av vad en pappa respektive en man är. Detta för att få en överblick kring vilka förutsättningar och hinder män kan stå inför vid uttag av sin rätt till föräldraledighet. LÄS MER

 4. 4. Effectivisation of ISO 9001 and implementation of ISO 14001 in a manufacturing industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Jenny Nilsson; Andreas Sundholm; [2020]
  Nyckelord :ISO 9001; ISO 14001; PDCA-cycle; quality management system; environmental management system;

  Sammanfattning : This report is written as a thesis for a degree of master. In this report you can read about increasing demands from customers that want their suppliers to be certified by some type of standard, like ISO 9001 and ISO 14001. LÄS MER

 5. 5. Effekter av marknadshyror i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jenny Ruge; Linnea Nilsson; Ulrica Melin; [2019]
  Nyckelord :reglering; avreglering; marknadshyra; fri hyressättning; hyressättning;

  Sammanfattning : I denna studien undersöks hur hyresmarknaden kan påverkas av att marknadshyror införs. Uppsatsens syfte är bilda förståelse för hur Sveriges hyressättningssystem fungerar samt hur marknadshyror påverkar hyrorna, flyttkedjor, segregation och byggandet. LÄS MER