Sökning: "Jenny Nordgren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jenny Nordgren.

 1. 1. "Utan omsorg är man ingenting" : en kvalitativ studie om förskollärares resonemang kring omsorgsbegreppet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jenny Nordgren; Emma Rossander; [2019]
  Nyckelord :Omsorg; lärande; utveckling; helhetsperspektiv; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft som syfte att studera förskollärares resonemang om omsorg som begrepp och hur omsorg och lärande kan kopplas till utbildningen. Avsikten med studien har även varit att jämföra om barns ålder spelar roll för förskollärarnas resonemang kring omsorgsbegreppet. LÄS MER

 2. 2. Lokalmedias rapportering - ett famlande i blindo efter publiken som tyst ger sig av? : En studie om publikens och redaktionernas syn på den lokala medierapporteringen i Västerbotten och relationen mellan publik och redaktion.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jenny Kejerhag; Shanelle Nordgren; [2019]
  Nyckelord :local news; Västerbotten; audience; newsroom;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis, “Local news - a fumbling in darkness after an audience that leavesquietly”, is to investigate how the local news media in Västerbotten decides what to reportabout, and what to leave out and why. It also investigates what the audience think about thenews they are being served. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse och behov av stöd efter att ha förlorat sitt barn i plötslig död : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Nordgren; Karin Ström; [2012]
  Nyckelord :Barns död; Föräldrar; Plötslig död; Sorg; Stöd;

  Sammanfattning : Varje år dör cirka 300 barn i Sverige. Skador är den enskilt vanligaste dödsorsaken för personer under 18 år. Det är svårt för någon som aldrig varit med om att förlora sitt barn att föreställa sig hur en sådan tragedi yttrar sig. LÄS MER

 4. 4. Hybrid Retailers - Nya förutsättningar för att bygga kundrelationer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jenny Flinth; Nina Gunnarsson; Stefan Nordgren; [2007]
  Nyckelord :e-handel; butikshandel; hemelektronik; integration; marknadskanal; närvaro; interaktion; information; sortiment; distribution; varumärke; kommunikation; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Private Banking - Kundrelationer i fokus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jenny Flinth; Nina Gunnarsson; Stefan Nordgren; [2006]
  Nyckelord :private banking; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER