Sökning: "Jenny Nyqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Nyqvist.

 1. 1. Skolan under tre generationer : Några elever minns och berättar

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Nyqvist; [2009]
  Nyckelord :dialog; generationer; språk;

  Sammanfattning :  Alla som vuxit upp i Sverige har gått i den svenska skolan. Alla som gått i den har också minnen från den. Genom människors minnen beroende på när de gick i skolan kan man ge en bild över hur skolan förändrats i elevers ögon. LÄS MER

 2. 2. Strategiförändringars påverkan på styrsystem - en fallstudie av Alfa Laval

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Waldén; Jenny Andreasson; Rickard Nyqvist; [2003]
  Nyckelord :Alfa Laval; Management control; Process; Strategiförändring; Styrsystem; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att belysa och förklara de problem och möjligheter som uppstår i styrsystemet vid strategiförändringar. Uppsatsen kommer att utröna var i verksamheten och hur problem, som orsakas av en missanpassning mellan strategi, organisation och styrsystem, uppstår. LÄS MER