Sökning: "Jenny Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Jenny Olofsson.

 1. 1. Språkutvecklande matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Kihlberg; Matilda Olofsson; [2018]
  Nyckelord :matematik; språkutvecklande ämnesundervisning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt ämnar behandla språkutvecklande undervisning i matematikämnet samt lärares attityder till en sådan undervisning. Enligt Skolverket bör matematikundervisning utformas med fokus på språkutveckling eftersom språk är en viktig del i matematisk kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Är hållbarhet lönsamt? : En undersökning av cirkulära orsakssamband mellan hållbarhetsprestationer och lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jenny Olofsson; Clara Lundell; [2018]
  Nyckelord :CSR; CSP; dimensions; FP; Good circle; Managerial opportunism theory; Slack resources theory; Social impact theory; Trade-off theory; CSR; CSP; dimensioner; FP; God cirkel; Managerial opportunism theory; Slack resources theory; Slack resources theory; Trade-off theory;

  Sammanfattning : Titel: Är hållbarhet lönsamt? – En undersökning av cirkulära orsakssamband mellan hållbarhetsprestationer och lönsamhet Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Clara Lundell och Jenny Olofsson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2018 – januari Syfte: Hundratals forskare har studerat om ett företags engagemang i Corporate Social Responsibility (CSR) har positiv inverkan på dess lönsamhet, den finansiella prestationen (FP). CSR är inget kvantitativt mått och därför används begreppet Corporate Social Performance (CSP). LÄS MER

 3. 3. Samverkan i tiden : EN STUDIE OM SAMVERKAN MELLAN HEM OCH FÖRSKOLA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Utbildningsvetenskap och Matematik; Mälardalens högskola/Utbildningsvetenskap och Matematik

  Författare :Jenny Penttilä; Karolina Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; kommunikation; inflytande och delaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger och vårdnadshavare samverkar i förskolans verksamhet. Studien har fokuserat kring i vilken utsträckning vårdnadshavarna ges möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. Studien var kvalitativ och omfattade nio intervjuer med fyra pedagoger och fem vårdnadshavare. LÄS MER

 4. 4. En kartläggning av regiassistenters roll under tv- respektive filmproduktion.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jenny Olofsson; [2017]
  Nyckelord :First assistent director; FAD; Second assistent director; SAD; Third Assistent director; TAD; Tv production; Film production; in Sweden; in the US; in England; Första regiassistent; inspelningsledare; First assistent director; FAD; Statistansvarig; Second assistent director; SAD; Inspelningsassistent; Third Assistent director; TAD; Tv-produktion; Filmproduktion; i Sverige; i USA; i England;

  Sammanfattning : This dissertation is a degree project for a bachelor's degree at Media Producer Education, 180 credits, Umeå University. The study is about identifying and describing how the assistant roles differ from first, second and third and how the work is structured and distributed during a television and film production in Sweden, the United States and England. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av familjer med förekomst av nedstämdhet efter förlossning : En intervjustudie vid barnavårdscentraler

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jenny Ellebrink; Marielle Olofsson; [2017]
  Nyckelord :child health care nurses; child health care services; depression; experiences; family; interviews; nursing; postpartum depression; qualitative; barnavårdscentraler; bvc-sjuksköterskor; erfarenheter; familj; förlossningsdepression; intervju; kvalitativ; nedstämdhet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera bvc-sjuksköterskors erfarenheter av familjer med förekomst av nedstämdhet efter förlossning. Bakgrund: Nyblivna föräldrar kan drabbas av förlossningsdepression och nedstämdhet efter förlossning. LÄS MER