Sökning: "Jenny Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Jenny Olsson.

 1. 1. Elevdelaktighet i skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christel Åkesson; Jenny Olsson; [2020]
  Nyckelord :Availability; development of the school system; headmaster; influence; special educator; students’ participation; Elevdelaktighet; inflytande; tillgänglighet; rektor; skolutveckling; specialpedagog;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to bring clarity and knowledge as to how two headmasters organise the development of their respective schools as well as how we as special educator can enable the students to take part in this development work. The methodology of this study – and theoretical preconditions are founded in a phenomenological perspective combined with educational organisation theory. LÄS MER

 2. 2. Stadsmiljöprogram : en studie av tre kommuners arbete med gestaltning av det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Olsson; [2020]
  Nyckelord :stadsmiljöprogram; gestaltning; offentligt rum; riktlinjer; mål; kommun; planering;

  Sammanfattning : Kommuner använder sig av stadsmiljöprogram för att ge riktlinjer om hur det offentliga rummet ska gestaltas. Den här uppsatsen görs i syfte att öka förståelsen för hur kommuner arbetar med gestaltning av det offentliga rummet. LÄS MER

 3. 3. "Skulle de få hjälp redan hos oss så skulle mycket vara vunnet" : Förskollärares erfarenheter av arbetet med barn i gråzon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sofie Lundbäck; Jenny Olsson; [2020]
  Nyckelord :barn i behov av stöd; barn i gråzon; inkludering; likvärdig förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att beskriva förskollärares erfarenheter av arbetet med barn i gråzon i förskolan. För att besvara studiens forskningsfrågor intervjuades fyra förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Fortsatt drift - ett område fyllt av osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Niklasson; Josip Marusic; Jenny Olsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Projektledares upplevelser av att arbeta i offentlig sektor.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jenny Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien har undersökt projektledares upplevelser av sin arbetssituation. Det är en kvalitativ studie, baserad på upplevelser hos projektledare verksamma inom offentlig sektor. Studien visade att projektledarna upplevde stress i sin arbetssituation. LÄS MER