Sökning: "Jenny Paulsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Jenny Paulsson.

 1. 1. Upplevelsen av omvårdnad inom akut bukkirurgi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erica Hallstensson; Jenny Paulsson; [2020-08-06]
  Nyckelord :Omvårdnad; patientperspektiv; akut bukkirurgi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut buksmärta är den vanligaste orsaken till att patienter söker en kirurgiskakutmottagning. Ingrepp på en kirurgisk akutavdelning har ofta ett snabbt förlopp ochpatienterna hinner inte förbereda sig på samma sätt som vid en planerad operation. LÄS MER

 2. 2. Att vårda en gåva – anestesisjuksköterskors uppfattningar av organdonation från avliden donator

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Paulsson; Sara Åhlander; [2018-07-10]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; organdonation; uppfattningar; avliden donator; perioperativ vård; fenomenografi;

  Sammanfattning : Background: People who work with organ donation and organ transplantation need to be safe, competent and educated in the field. The organ donation from deceased patients is a subject that affects staff in different ways. LÄS MER

 3. 3. En nyckelroll för den psykiska hälsan i skolan : Skolsköterskans erfarenheter av att främja elevernas psykiska hälsa i låg- och mellanstadiet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hannah Berup; Jenny Paulsson; [2017]
  Nyckelord :skolsköterska; hälsofrämjande; interventioner; psykisk hälsa; låg- och mellanstadiet; barn; ungdomar;

  Sammanfattning : Barns psykiska hälsa bör främjas i ett tidigt stadie och skolsköterskan har en nyckelroll i det arbetet. Forskning visar att den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat, vilket påverkar folkhälsan i landet och får konsekvenser för både individ och samhälle. LÄS MER

 4. 4. Den dolda kostnaden bakom kvinnligt ledarskap : En kvantitativ studie om relationen mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Lundeborg; Johanna Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Audit fee; audit quality; female leadership; CEO; risk; discrimination; Revisionsarvode; revisionskvalitet; kvinnligt ledarskap; VD; risk; diskriminering;

  Sammanfattning : Syfte: Trots att vi lever i ett mer jämställt samhälle är kvinnor fortfarande underrepresenterade på beslutsfattande positioner. Intresset och behovet för mer forskning om dess konsekvenser är därför stort. LÄS MER

 5. 5. Immersierande Motivation : Hur immersion upplevs vid lärande spel av yrkesverksamma

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Evy Paulsson; Jenny Björklöf; [2015]
  Nyckelord : Digitala lärande spel; Hermeneutik; Immersion; Kompetensutveckling; Lärande; Motivation;

  Sammanfattning : Spellärande blir allt vanligare, även inom arbetslivet. Det finns flera olika skäl till varför dataspel som läromedel har ökat i popularitet. Ett av argumenten för spellärande är att de är motiverande. En av motivationsfaktorerna i dataspel är immersion. LÄS MER