Sökning: "Jenny Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Jenny Pettersson.

 1. 1. Grammatikens vågor : Analys av ämnesspråk i läromedel för årskurs fem i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jenny Pettersson; Lovisa Petersson; Klara Andersson; [2020]
  Nyckelord :Disciplinary literacy; everyday language; Swedish subject; teaching material analysis; Ämnesspråk; svenskämnet; vardagsspråk; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att studera ämnesspråket i läromedel i svenskämnet för årskurs fem och analysera hur grammatiken beskrivs i tre läromedel. Analysmetoden som används är inspirerad av teorin Legitimation code theory med ett analysverktyg som bland annat mäter densitet och tyngdkraft i ett textinnehåll. LÄS MER

 2. 2. Faktorer på akutmottagningar som påverkar sjuksköterskans triagearbete : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Ingvarsson; Jenny Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Triage; Akutmottagning; Sjuksköterska; Faktorer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Akutmottagningen är en komplex arbetsplats med ett oförutsägbart inflöde av patienter dygnet runt. Hälso- och sjukvård skall ges på lika villkor och patienter med störst behov skall ges företräde. LÄS MER

 3. 3. Ett mediestrategiskt konstverk : En diskursanalytisk studie av den mediala uppmärksamheten kring Okänd, kvinna 2009 – 349701

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Pettersson; [2019]
  Nyckelord :institutions; critics; ethic; moral; Anna Odell; artistic value; art status and esthetic quality.;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of the media attention concerning the artist Anna Odell and her artwork Okänd, kvinna 2009 – 349701. The main materials I have used come from newspapers and articles where critics discuss Odell´s artwork in the period 2009 to 2015. The theoretical and methodological framework is based on Arthur C. LÄS MER

 4. 4. “Det finns inte en silver bullet” : En kvalitativ fallstudie om ett statligt bolags deltagande i sociala medier när förtroendet har raserats

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Pettersson; Lisa Hansson; [2018]
  Nyckelord :Trust; brand loyalty; social media; strategy; trust crisis; communication; Förtroende; varumärkeslojalitet; sociala medier; strategi; förtroendekris; kommunikation;

  Sammanfattning : I det ständigt förändrade medielandskapet ökar möjligheterna för organisationer att hitta nya vägar att nå ut med sin marknadskommunikation. Detta ställer höga krav på att organisationer ska delta i medieplattformar och ha en fungerande strategi för hur plattformen ska användas. LÄS MER

 5. 5. I riktning mot evidensbaserad praktik? : En kvalitativ studie av Polismyndighetens implementering av evidensbaserad praktik. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Catrin Einarsson; Jenny Pettersson; [2018]
  Nyckelord :EBP; evidence-based praxis; evidence-based policy; re-organization; community policing; effectivity; EBP; evidensbaserad praktik; evidensbaserad polispraktik; omorganisering; kommunpolis; effektivitet;

  Sammanfattning : The aim of the study was to illustrate how evidence-based praxis is implemented in the police agencies activities with crime prevention work. We asked two questions: a) What actions does the Swedish Police authority take when implementing evidence-based praxis in its operations? and b) What opportunities contra difficulties do the managers, community police officers and teachers at the police institute see with evidence-based praxis? This was investigated through qualitative interviews in order to capture the participants personal opinions and experiences about the subject. LÄS MER