Sökning: "Jenny Ringström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jenny Ringström.

 1. 1. Läxhjälpens olika förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Ringström; Anna Åkesson; [2013]
  Nyckelord :Bourdieu; kommun; läxa; läxjälp; mellanstadiet; pedagog;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats undersökt läxhjälp för mellanstadieelever i två skånska kommuner. Vårt syfte var att undersöka var det fanns läxhjälp och hur den utformades samt vilka uppfattningar pedagogerna hade kring vilka elever som kom på läxhjälpen. LÄS MER

 2. 2. Frihetskämpar och ockupanter på Tahrir : En studie av hur fyra svenska medier gestaltade den Egyptiska revolutionen 2011/2012

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Jenny Ringström; Linda Carlsson; [2012]
  Nyckelord :arabiska våren; diskursanalys; dramaturgi; Egypten; eurocentrism; Fowler; orientalism; postkolonialism; revolution; stereotypisering; journalistik;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka hur fyra svenska medier (Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och SR Ekot) rapporterat om revolutionen i Egypten under 2011 och början av 2012. I enlighet med postkoloniala teorier visar undersökningen hur reportagen bär spår av eurocentrism, alltså idén att så kallade västerländska normer är bättre än andra normer, i detta fall muslimska. LÄS MER

 3. 3. Hårda män och leende kvinnor : en studie om hur dagspress skildrar makthavare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Karin Linder; Jenny Ringström Fagerlund; [2012]
  Nyckelord :Makt; stereotyper; genus; män; kvinnor; beslutsfattare; journalistik; dagspress; dagstidning; beslutsmakt; media; press; journalist; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att genom ett genusperspektiv undersöka hur dagspress framställer makthavare, det vill säga beslutsfattande kvinnor och män på höga positioner inom näringsliv och politik. Undersökningen har fokuserat på om gestaltningarna sker utifrån könsstereotyper och hur det i sådana fall ser ut. LÄS MER