Sökning: "Jenny Rosén"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jenny Rosén.

 1. 1. "Då tröstar man den och säger, vill du ha glass?" : En studie om konfliktlösningsstrategier i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carina Rosen von; Jenny Pielström; [2017]
  Nyckelord :Konflikthanteringsstrategier; miljö; socialt samspel;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka barns och förskollärares uppfattningar om hur de löser konflikter på förskolan mellan barn som är oense. Våra frågeställningar är • Vilka strategier använder förskollärarna och barnen sig av när de löser konflikter mellan barn? • Vilken betydelse har miljön på förskolan för barnens samspel enligt förskollärarna? Metod I studien har kvalitativ metod använts och intervjuer med förskollärare och barn. LÄS MER

 2. 2. ”DÅ TRÖSTAR MAN DEN OCH SÄGER, VILL DU HA GLASS” : EN STUDIE OM KONFLIKTLÖSNINGSSTRATEGIER I FÖRSKOLAN.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Pielström; Carina von Rosen; [2017]
  Nyckelord :Konflikthanteringsstrategier; miljö; socialt samspel;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka barns och förskollärares uppfattningar om hur de löser konflikter på förskolan mellan barn som är oense. Våra frågeställningar är: • Vilka strategier använder förskollärarna och barnen sig av när de löser konflikter mellan barn? • Vilken betydelse har miljön på förskolan för barnens samspel enligt förskollärarna? Metod I studien har kvalitativ metod använts och intervjuer med förskollärare och barn. LÄS MER

 3. 3. Gröna generationsskifte : Inriktning mot skogs- och skogsskadekonton

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Patrik Rosén; Jenny Nilsson; [2009]
  Nyckelord :gröna generationsskiften; familjerätt; skog; skogskonto; skogsskadekonto;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera gällande rätt och de olika överlåtelsemetoder som finns vid gröna generationsskiften. Uppsatsen kommer särskilt uppmärksamma effekterna av de nya bestämmelserna, gällande skogs- och skogsskadekonto, som föreslagits av regeringen och som avses träda i kraft från och med januari 2009. LÄS MER

 4. 4. Mål & Mätning : Management by numbers vs. Management by empowerment

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Therése Rosén; Jenny Heimerlöv; [2008]
  Nyckelord :Mål; Mätning; Empowerment; Ledarskap;

  Sammanfattning : Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att tolka och förstå hur företag av olika storlek och karaktär arbetar med mål och om dem mäter sina mål. Vi har valt att sätta upp två delsyften för att nå vårt huvudsyfte. LÄS MER

 5. 5. Könade samtal : En analys av könsmönster i sfi-undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Jenny Rosén; [2006]
  Nyckelord :klassrumssamtal; kvinnors och mäns språk; sfi-undervisning;

  Sammanfattning : Att lära sig att tala ett språk innebär så mycket mer än att lära sig ord och grammatik. Det handlar också om att lära sig kommunikativ kompetens d.v.s. LÄS MER