Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Utvärdering av logopedisk terapi vid röstfunktionsstörningar: En undersökning med RoS-formulär, auditiv perceptuell bedömning och akustisk analys

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

    Författare :Jenny Harlid; Emma Johannesson; Josefine Walfén; [2006]
    Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : .... LÄS MER