Sökning: "Jenny Rydberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jenny Rydberg.

 1. 1. Livet efter stroke : ur äldres perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Sjögren; Desirée Rydberg; José Gaya Singbo; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Integrerad genom språket? : Interaktion och samtal med kvinnor från olika etniska bakgrunder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning; Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning

  Författare :Jenny Pöldmaa; Annika Rydberg; [2009]
  Nyckelord :Kvinnor; etnicitet; genus; språk; identitet; diaspora; transnationalism;

  Sammanfattning : The thesis examines how language, culture and family structures interrelate and affect the process of migration. Vital is how women from a different ethnic background integrates during migration and in a dialogue context with us as researchers and native Swedes. LÄS MER

 3. 3. Mottagandet och debatten kring Myggor och tigrar : Förekommande diskurser och positioner i diskussionen om publiceringen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Annika Rydberg; Jenny Pöldmaa; [2008]
  Nyckelord :Diskurs; positioner; genus; Bourdieu; Bruhn- Jensen; Potter Wetherell; debatt; Maja Lundgren; Myggor och tigrar; Bonnier; Schibsted; artikelförfattare; tolkningsrepertoar; intertextuell kedja; ”Stake and Interest”;

  Sammanfattning : Denna studie rör debatten som kulminerade efter publicerandet av romanen Myggor och tigrar, av Maja Lundgren. Studiens fokus ligger i att finna debattens essens, utifrån tidningsartiklar och artikelförfattares positionering gentemot romanen och debattens huvudfrågor, detta är vidare undersökningens huvudsakliga syfte. LÄS MER

 4. 4. Gymnasiereformen 2007 : En studie om förändringarna inom biologiundervisningen och hur en öppen process bemöts av aktörer i skolans vardag

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Jenny Rydberg; [2006]
  Nyckelord :reform; regeringsproposition; Pedagogik;

  Sammanfattning : Next year, Swedish upper secondary school will be the arena for a new comprehensive reform according to an extensive government bill. The reform will probably have major impact on every-day educational practices. LÄS MER