Sökning: "Jenny Söderkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Söderkvist.

  1. 1. En kvalitativ studie om familjehemföräldrar och HVB-hem personals upplevelser kring placerade barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Mimoza Krenzi; Jenny Söderkvist; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER