Sökning: "Jenny Sanchez"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jenny Sanchez.

 1. 1. Hur uppfattar individer att arbetslöshet påverkar hälsa och välbefinnande?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Sanchez; Rondek Majid; [2017]
  Nyckelord :social relationships; welfare; family support; helplessness and stress.;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att arbetslöshet har negativ påverkan på individens hälsa och välbefinnande och att en minskning av ekonomin är en av de starkaste orsakerna som kan leda till isolering, stress och frustration. Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse om hur individens upplever arbetslöshet och hur detta påverkar deras hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. En studie om innovationskompetens och dess utveckling på ett innovationsgymnasium.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jenny Sanchez; Hozan Majid; Rondek Majid; [2017]
  Nyckelord :Innovation competence; knowledge transfer; innovative s conditions; collaboration.; innovationskompetens; kunskapsöverföring; innovativa förutsättningar; samarbete.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Psykologiskt försvar - Vafalls?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jenny Hagman; Maya Sanchez; [2014-06-26]
  Nyckelord :Psykologiskt försvar; Organisationsförändring; Förutsättningar; Tillämpare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER