Sökning: "Jenny Schier"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Schier.

 1. 1. Att förtära ett kulturarv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Marie Christoffersen; Jenny Schier; Katja Paulsson; [2007]
  Nyckelord :kulturarv; kommersialisering; hållbar turism; upplevelser; äkthet; agroturism; Tourism; Turism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur bevarandeaspekten av ett kulturarv kan beaktas i kommersialiseringsprocessen av detsamma, i turismsammanhang. Vi har i uppsatsen granskat hur aktörer med olika intresseområden inom turismbranschen resonerar kring bevarandeaspekten av ett kulturarv, för att på så vis kunna utläsa om och isåfall hur deras resonemang skiljer sig åt. LÄS MER

 2. 2. Människor i arbete – en studie om hur man skapar en motiverad personalstyrka

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sandra Rebecca Blad; Jenny Schier; Katarina Engström; [2006]
  Nyckelord :strategiskt ledarskap; humankapital; intern marknadsföring; företagskultur; kommunikation; motivationsfaktorer samt belöningssystem.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I dagens moderna tjänsteföretag har kunskap och intern marknadsföring blivit allt mer relevant i syfte att förbättra företagets lönsamhet. Humankapitalet är en kritisk resurs i tjänsteföretag. Vi har därför valt att undersöka detta ämne med fokus på personalmotivation och belöning. LÄS MER