Sökning: "Jenny Schrijvershof Linné"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Schrijvershof Linné.

  1. 1. Lika män leka bäst? : En studie om kvinnors hinder vid karriäravancemang.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Jenny Schrijvershof Linné; Emma Wallbom; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER