Sökning: "Jenny Senemgen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Senemgen.

  1. 1. Hennes & Mauritz : En fallstudie av deras CSR arbete och samarbeten med NGO:s

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Jenny Senemgen; [2008]
    Nyckelord :Hennes Mauritz; CSR; globalisering; governance;

    Sammanfattning : Abstract Essay in political science, C-level, by Jenny Senemgen, spring semester 2008. Tutor: Michele Micheletti. “Hennes & Mauritz – a case study of their CSR work and collaborations with NGOs. LÄS MER