Sökning: "Jenny Sigfridsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Sigfridsson.

 1. 1. Teknikimplementering vid muddringsprojekt : Viktiga faktorer vid teknikval samt olika aktörers betydelse i processen

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jenny Sigfridsson; [2011]
  Nyckelord :Contaminated sediments; dredging; sustainability; learning; implementation of technique; Förorenat sediment; muddring; hållbar utveckling; lärande; teknik implementering;

  Sammanfattning : There are today large amounts of contaminated sediments in the Baltic Sea. These contaminants are the result of many years industrial activity where the contaminants have not been taken care of and just released out in the water. LÄS MER

 2. 2. Robotstyrning med metoden Sliding Mode Control

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Jenny Sigfridsson; Josefin Frisk; [2005]
  Nyckelord :Reglerteknik; control; Sliding Mode Control; LQ; poleplacement; timevariable system; Reglerteknik;

  Sammanfattning : The task in this thesis is the steering of one of Saab Bofors Dynamics robots using Sliding Mode Control, a method they never used before. The robot constitutes a system which in addition to perturbations and uncertainties due to modeling imprecision, hold the difficulty of being highly time variant. LÄS MER