Sökning: "Jenny Siljehög"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Siljehög.

  1. 1. Viktreducering av hydraulmaskin F11-010

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Peter Haddemo; Jenny Siljehög; [2010]
    Nyckelord :Hydraulics; LWM; Fan motor; Parker; Light weight; Hydraulik; LWM; Fläktmotor; Lättvikt; Parker;

    Sammanfattning : Möjligheter att reducera vikten på en hydraulmotor, som tillverkas på Parker Hannifin AB i Trollhättan, har studerats. Målet med arbetet var att ge förslag på hur motorn kan göras lättare för att nå det framtida målet att erbjuda kunder en lättviktsmotor (LWM) lämpad som fläktmotor. LÄS MER