Sökning: "Jenny Sjöstrand"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jenny Sjöstrand.

 1. 1. Tillämpning av evidensbaserad design vid gestaltning av två trädgårdsrum på GreveGarden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jenny Sjöstrand; [2020-10-06]
  Nyckelord :Design proposal; Nature-based rehabilitation; Health design; Evidence-based design; EBD; Evidence health design; Supportive environments; Healing garden;

  Sammanfattning : Mental illness is rising dramatically in Sweden and accounts for as much as 46 % of all ongoing sick leave. Studies show that between 2011 and 2017, the increase due to psychiatric afflictions was 129 %, with the vast majority of cases concerning women in the public sector. LÄS MER

 2. 2. Anpassningar för lågstadieelever som är begåvade i matematik : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nathalie Sjöstrand; Nathalie Brison Bjelkendal; Jenny Karlsson Setting; [2020]
  Nyckelord :Matematikundervisning; begåvade elever; lågstadiet; acceleration; berikning; differentiering;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att identifiera hur lärare kan anpassa matematikundervisning så att den gynnar begåvade elever i matematik i lågstadiet. Utgångspunkten är frågeställningen; vilka anpassningar gynnar begåvade elever i matematik i lågstadiet? Begåvade elever benämns på olika sätt av olika forskare. LÄS MER

 3. 3. Hur patienter med långvarig smärta upplever bemötandet i sjukvården : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Sjöstrand; Jenny Friberg; [2017]
  Nyckelord :bemötande; information; kommunikation; långvarig smärta; patientens upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag kan uppemot 40 % av sjukvårdsbesöken kopplas samman med smärta. Smärta är en signal på att något i kroppen är fel och när en individ drabbas av långvarig smärta påverkas hela individens livsvärld. Det leder ofta till en förlust av identitet, försämrad livskvalitét samt socialt utanförskap. LÄS MER

 4. 4. ”Det gäller att inte fega ur” : pedagogers berättelser om hur de går tillväga när de upptäcker, misstänker eller får kännedom om barn som far illa

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jenny Arnesson; Marie Sjöstrand; [2017]
  Nyckelord :Förskola; anmälningsplikt; förskollärare; pedagog; socialtjänst; handlingsplan; förskolechef; barn som far illa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare agerar om de upptäcker, misstänker eller får kännedom om barn som far illa, samt hur de uppfattar anmälningsplikten och vilket stöd som pedagogerna erbjuds när de gör en anmälan. För att få reda på detta har vi förutom forskning och litteraturstudier även intervjuat fem stycken verksamma förskollärare och två stycken verksamma förskolechefer på två olika förskolor i södra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av Västerport köpcentrum

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jenny Gramenius; Carl-Johan Sjöstrand; Ida Svensson; [2012]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; Detact-QS; effektutveckling; FDS; galleria; kritiska förhållanden; känslighetsanalys; Nyköping; personsäkerhet; Simulex; utrymning; värmestrålning; Västerport köpcentrum; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The following report contains a fire safety evaluation of Västerport Köpcentrum in Nyköping. The focus of the report has been personal security during evacuation. LÄS MER