Sökning: "Jenny Stannisson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Stannisson.

  1. 1. Social kompetens : -inte bara att varatrevlig och snäll

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Jenny Stannisson; [2010]
    Nyckelord :Socialkompetens; frisörbranschen; frisörlärare; Hantverksprogrammet.;

    Sammanfattning : AbstractMy study is based on that I think there is a problem at the Handicraft program for hairdressers where I currently work as a hairdresser teacher. I believe that there are clear objectives and a wide range of courses focusing in craft knowledge, but the social competence goals are unclear and there are no courses on the subject. LÄS MER