Sökning: "Jenny Stenman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Stenman.

 1. 1. "Jag tror inte att man kan nå alla, alltid, med allt" : En kvalitativ studie av interpersonell kommunikation i skolmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Viktor Karlsson; Jenny Stenman; [2010]
  Nyckelord :interpersonal communication; Social Psychology; interaction teacher – student; qualitative study; interpersonell kommunikation; socialpsykologi; interaktion lärare - elev; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på uppenbara problem kring lärare - elevrelationen vad gäller interaktionen. Denna problematik grundar sig inte minst på att relationen främst är inriktad på de kunskapsöverförande bitarna medans de sociala och relationsmässiga aspekterna i relationerna oftast kommer i andra hand. LÄS MER

 2. 2. För- och nackdelar med belöningssystem : En studie om Scania

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Jenny Andersson; Viveca Stenman; Tommy Strand; [2009]
  Nyckelord :reward system; motivation; Scania; belöningssystem; motivation; Scania;

  Sammanfattning : För- och nackdelar med belöningssystem - en studie om ScaniaVårt syfte är att beskriva hur ett belöningssystem kan vara uppbyggt och studera vilka för- och nackdelar ett belöningssystem medför. Vi studerar närmare hur Scanias belöningssystem ser ut och hur väl det fungerar som en motivationsfaktor för de anställda. LÄS MER