Sökning: "Jenny Stenvall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Stenvall.

 1. 1. Utmaningar för sjuksköterskan och det multidisciplinära teamet i mötet med patienter med annan kulturell etnicitet i palliativt skede : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Stenvall; Susanne Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Transcultural care; Palliative care; CALD; Transkulturell vård; Palliativ vård; CALD;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle med globalisering och en ökad invandring från andra länder så interagerar olika individer och grupper som inte har samma livsåskådning, tro ellervärderingar. Detta skapar ett ökat behov för en palliativ vård som är betydligt mer kulturkänslig, där sjuksköterskan och det multidisciplinära teamet kan bemöta både patienter från en annan kulturell etnicitet i ett palliativt skede och deras närstående på ett icke-dömande sätt. LÄS MER

 2. 2. Dismantling the Creative Director : a media content analysis of creative directors Daniel Lee and Simon Porte Jacquemus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Isabella Österlund; Allis Stenwall; [2020]
  Nyckelord :Creative director; fashion; luxury fashion; zeitgeist; consumer; fashion system; fashion-ology; social media; symbolic value; Daniel Lee; Bottega Veneta; Simon Porte Jacquemus; Jacquemus; field; communication; creativity; craftsmanship.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor’s dissertation is written by Allis Stenvall and Isabella Österlund (2020), Division of Fashion Science, Lund University. The study titled “Dismantling the creative director” - A media content analysis of creative directors Daniel Lee and Simon Porte Jaquemus aims to analyze and understand the expectation and definitions of a creative director at a luxury fashion house and what influence the modern consumer has on fashion in the current zeitgeist. LÄS MER