Sökning: "Jenny Thelin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jenny Thelin.

 1. 1. Egenvårdsrådgivning vid lindrig sjukdomEn kvalitativ intervjustudie med distriktssköterskor

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Maria Norman; Jenny Thelin; [2018]
  Nyckelord :Distriktssköterska; egenvård; egenvårdsrådgivning; innehållsanalys; lindrig sjukdom; primärvård.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ingen kan göra allt men alla kan göra något : En kvalitativ fallstudie om hur företag i en nätverksorganisation kan balansera entreprenörskap och strategi i sin verksamhet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jenny Thelin; Amanda Lindström; [2018]
  Nyckelord :Strategic entrepreneurship; strategic management; entrepreneurship; networks; network organization; outsourcing; strategic outsourcing.; Strategiskt entreprenörskap; strategisk ledning och styrning; entreprenörskap; nätverksorganisation; outsourcing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globaliseringen samt digitaliseringen har lett till stora förändringar på den globala marknaden. Företag konkurrerar inte längre bara regionalt eller nationellt utan även internationellt. LÄS MER

 3. 3. Jakten på den rätta kompetensen : En kvalitativ studie om subjektivitetens roll i rekryteringssammanhang

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Evanja Flod; Anna Hög; Jenny Thelin; [2017]
  Nyckelord :Kompetensbaserad rekrytering; subjektivitet; homosocial reproduktion; anonymisering; kategorisering;

  Sammanfattning : Att rekrytera rätt kompetens till rätt plats är lättare sagt än gjort. I sökandet efter rätt kompetens för en tjänst finns det utrymme för att subjektivitet och kategorisering präglar rekryteringsprocessen, vilket föranleder att arbetssökande riskerar att väljas bort på felaktiga grunder. LÄS MER

 4. 4. Harmonisering av redovisningen för SME : Är regelverken princip eller regelbaserade?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Thai Thelin; Ebba Florin Vadman; [2016]
  Nyckelord :Principle-based; rule-based; harmonization; IFRS for SME; FRS 102; FRF for SMEs; SME; comparability; Principbaserad; regelbaserad; harmonisering; IFRS for SME; FRS 102; FRF for SME; SME; jämförbarhet;

  Sammanfattning : En önskan om en enad internationell uppsättning av redovisningsstandarder har uppkommit på senare tid på grund av globaliseringen. FASB har i ett försök att närma sig IASB regelverk implementerat mer principer i US GAAP medan IASB har implementerat fler regler i IFRS. LÄS MER

 5. 5. Lärares och elevers arbetsmiljö avseende luftkvalité

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Elena Thelin; Jenny Modin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inomhusluftens kvalitet påverkas direkt av antal människor i lokalen och är ett problematiskt arbetsmiljöområde, bl. a. i skolmiljöer. Antalet elever beräknas fortsätta öka de närmaste åren i Stockholms skolor och det finns risk för att befintliga ventilationssystem i vissa fall inte räcker till. LÄS MER