Sökning: "Jenny Thyrwind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Thyrwind.

  1. 1. Motiverade anställda = Nöjda kunder : En handlingsplan för att implementera intern marknadsföring i ett litet tjänsteföretag

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Jenny Thyrwind; Linda Davidsson; [2013]
    Nyckelord :Internal marketing; Motivation; Communication; Retention and Customer loyalty; Intern marknadsföring; Motivation; Kommunikation; Retention och Kundlojalitet;

    Sammanfattning : Sammanfattning– ”Motiverade anställda = Nöjda kunder – En handlingsplan för att implementera intern marknadsföring i ett litet tjänsteföretag”Datum 6 juni 2013Nivå Kandidatuppsats i Företagsekonomi/Marknadsföring, 15 högskolepoängInstitution Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik (EST), Mälardalens HögskolaFörfattare Linda DAVIDSSON, 1989-02-10 och Jenny THYRWIND, 1986-08-22Titel”Motiverade anställda = Nöjda kunder – En handlingsplan för att implementera intern marknadsföring i ett litet tjänsteföretag”Handledare Finn Wiedersheim-PaulNyckelord Intern marknadsföring, Motivation, Kommunikation, Retention och KundlojalitetFrågeställning Hur kan ett litet tjänsteföretag utforma intern marknadsföring för att öka kundretentionen?Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur vi kan utforma en handlingsplan för intern marknadsföring inom ett litet tjänsteföretag för att påverka kundrelationen samt retentionen.Metod Undersökningen är baserad på ett antal kvalitativa intervjuer med medarbetare och ledning. LÄS MER