Sökning: "Jenny Viking"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Viking.

 1. 1. FILADE TÄNDER I ljuset av sina sammanhang : En studie av individer med modifierade tänder i Skandinavien under yngre järnålder

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Jenny Radon; [2019]
  Nyckelord :modified filed teeth; burial context; grave finds; provenance; Viking age; data base;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the phenomenon of men with filed (modified) teeth in Scandinavia during late Iron Age. More than 100 buried men with filed teeth have up till now been discovered. Of these, 92 are included in my analysis. LÄS MER

 2. 2. Stress: Kognitiv Påverkan och Åtgärder för Återhämtning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Jenny Viking; [2016]
  Nyckelord :stress; kognition; MBSR; mindfulness meditation; hippocampus; minne; progressiv muskelavslappning; tillämpad muskelavslappning;

  Sammanfattning : Stress är i sig inte farlig om den inte blir långvarig och konstant, den här rapporten har tittat på vilka effekter och eventuella konsekvenser stress har på de fysiologiska och kognitiva systemen hos människan. En långvarig aktivering av HPA-axeln, vilken kan kallas prestations/stressaxeln, leder bland annat till kroniskt förhöjda kortisolnivåer vilket har negativa effekter för hälsan. LÄS MER