Sökning: "Jenny Vilander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Vilander.

  1. 1. Löpande skuldebrev i elektronisk form - Ja, nej eller kanske?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Jenny Vilander; [2019]
    Nyckelord :Löpande skuldebrev; elektroniska skuldebrev; elektroniska löpande skuldebrev; verkställighet elektroniska skuldebrev;

    Sammanfattning : .... LÄS MER