Sökning: "Jenny Vilhelmsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jenny Vilhelmsson.

 1. 1. Ett skydd för bröstarvingen eller en rätt för arvlåtaren? : en studie av laglotten och dess plats i modern tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Vilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En grupp ungdomar i tvångsvård: bakgrund, begåvning och självbild

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Olsson; Jenny Vilhelmsson; [2006]
  Nyckelord :self-report; intelligence; compulsory care; youths; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe a group of youths in compulsory care at a SiS institution in the south of Sweden. The study focuses on intelligence (measured with WISC-III) and self-report, i. e. what the youths think of themselves (measured with Jag tycker jag är). LÄS MER

 3. 3. Förväntningar och osäkerhet i ett förändringsskede : Ericsson Operating Expenses Financial Control

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Nordin; Jenny Vilhelmsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fallstudien baseras på ett samarbete med Ericsson Operating Expenses Financial Control och syftar till att belysa förväntningar, förväntningsgap och bakomliggande osäkerheter i samband med ett förändrat arbetssätt. OPEX Financial Control är en supportverksamhet som tillhandahåller tjänster vad gäller uppföljning av omkostnader till ett antal affärsenheter och övriga verksamheter inom Ericsson. LÄS MER