Sökning: "Jenny Wahlberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jenny Wahlberg.

 1. 1. Integrationsarbete "med" eller "för" medborgarna? : En jämförande textanalys av underlagen till två statliga integrationssatsningar, Storstadssatsningen och Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Maria Heimer Åkerlund; Jenny Wahlberg; [2017]
  Nyckelord :Government efforts; segregation; integration work; empowerment; social mobilization; participation; Statliga insatser; segregation; integrationsarbete; empowerment; social mobilisering; delaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie är att undersöka och jämföra underlagen till två statliga insatser i Sverige, Storstadssatsningen och Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad segregering. Genom att göra en kvalitativ textanalys har vi tittat på hur dessa texter framställer medborgaren, insatser och mål och hur delaktighet och medinflytande ges de medborgare som är mottagare av de riktade insatserna. LÄS MER

 2. 2. Rebel courts : the legality of courts established by non-state actors in the context of NIAC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Wahlberg; [2017]
  Nyckelord :International public law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Insiders vs. Outsiders : En händelsestudie om insiderhandel på Stockholmsbörsens Small-, Mid-, och Large Cap-listor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Peter Olofsson; Jenny Wahlberg; [2011]
  Nyckelord :Insiderhandel; händelsestudie; överavkastning; insiders; outsiders; Stockholmsbörsen; effektiva marknadshypotesen; informationsasymmetri; signaleringshypotesen; marknadsmodellen;

  Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion: Investerare behöver information om bolaget för att kunna avgöra värdet på dess aktier. Vissa personer har bättre information om bolagens förehavanden än andra. Insiders är en sådan grupp. De kan tänkas ha ett informationsövertag gentemot övriga aktörer på marknaden. LÄS MER