Sökning: "Jenny Wallin"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Jenny Wallin.

 1. 1. Barn som inte för möjlighet att växa upp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Lilja; Jenny Wallin; [2022-01-18]
  Nyckelord :sjuksköterska; upplevelse; palliativ vård; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta barnet och familjen när palliativ vård ges till barnet är en komplex situation då sjuksköterskan har i uppgift att vårda barnet och samtidigt finnas som stöd för hela familjen. Den palliativa vården till barn skiljer sig mot den palliativa vård som ges till vuxna, då barn till skillnad från vuxna fortfarande utvecklas vilket innebär att vården behöver anpassas utefter barnet och dess utveckling. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevda hinder och möjligheter under vårdande tid med sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Asp; Marie Wallin; [2022]
  Nyckelord :patienters upplevelser; vårdande tid; vårdkvalitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Den legitimerade sjuksköterskan förväntas arbeta utifrån sex kärnkompetenser vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Brist på sjuksköterskor leder till bemanningsbrist, hög personalomsättning och tillfällig personal vilket ger negativa konsekvenser för patientsäkerheten och vårdupplevelsen för patienten. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens erfarenhet av att främja värdig inkontinensvård hos äldre personer inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Karlgren; Elisabet Wallin; [2021]
  Nyckelord :Nurse practitioner; experience; incontinence care; municipal health care; dignity; Distriktssköterska; erfarenhet; inkontinensvård; kommunal hälso- och sjukvård; värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inkontinens beskrivs som ett folkhälsotillstånd som ökar i relation till en åldrande befolkning och kan skapa olustkänslor, skam, isolering och depression. Tillståndet ökar med stigande ålder men orsak eller form av inkontinens utreds sällan bland äldre. LÄS MER

 4. 4. Lättmonterad hylla

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Linnea Blomqvist; Jenny Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt var ett kandidatexamensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Syftet med projektet var att utforma en hylla som är enkel att montera, sätta upp och demontera, utan att på något sätt skada väggen i en nisch. Målet var att hyllan skulle kunna bära mindre tunga föremål i olika rumsmiljöer. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med bröstcancer : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Nathalie Lundström; Jenny Wallin; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Experiences; Literature study; Sexual health; Women;

  Sammanfattning : Background Breast cancer is the most common form of cancer for women. Sexual health, which is important for women's well-being, can be affected by breast cancer and its treatment. Nurses working with sexual health requires that their own attitude to sexuality is positive and respectful in order to safeguard the well-being of their patient. LÄS MER